Filosoferen over klimaatspijbelen

Als kinderen zich aangesproken voelen door klimaatproblematiek, gebeurt dat om heel persoonlijke redenen. Net zo goed is jouw argument voor- of tegen klimaatspijbelen een resultaat van jouw persoonlijke ontwikkeling als ouder, leraar of directeur. Een filosofisch gesprek is zeer geschikt om hierover met kinderen van gedachten te wisselen. Niet alleen zal het een kind helpen zijn gedachten hierover op een rij te zetten en uit te diepen. Als je goed luistert en niet aanstuurt op wenselijke antwoorden, dan kun je de beweegredenen van het kind goed begrijpen en het kind jou eveneens. De winst zit hem in het wederzijds begrip. En wie weet kunnen jullie elkaar overtuigen!

Hieronder vind je een filosofische lesbrief met vragen en een denk-experiment die een mooie start zijn van een goed gesprek.

De onderwerpen zijn:

 • Maakt jouw stem verschil?
 • Wie moet naar wie luisteren?
 • Wat doe jezelf?
 • Wie betaalt?
 • Wat is nodig om te hebben? Wat is belangrijk om te hebben? 

De filosofische lesbrief  kun je hier opvragen als PDF-bestand, of reageer op deze blog.

 

LESBRIEF FILOSOFEREN OVER KLIMAATSPIJBELEN

Let op: dit zijn filosofische vragen!

 • Over de antwoorden kan namelijk gediscussieerd worden. Er is niet één juist antwoord.
 • Neem wat er gezegd wordt serieus.
 • Vraag door, maar zonder op een antwoord aan te sturen. Het gaat niet om jouw mening. Houd een open blik en stel open vragen. Dus WEL: wat bedoel je (met … )? Kun je dat uitleggen? Is dat altijd zo? Geef een tegenvoorbeeld om het antwoord te testen. Bijvoorbeeld: wordt er ook naar je geluisterd als je fluistert? Dus NIET: Dus je bedoelt eigenlijk dat … ? Wil je daarmee zeggen dat … ? Dus je vindt niet dat … ? Vind je dan ook dat je … ? Maar vind je dan niet dat … ?
 • Wees niet tevreden met een antwoord als het antwoord je niet overtuigt.

 

VRAGEN                                           

Maakt jouw stem verschil?

 1. Maakt jouw stem verschil als jij en je vriend tegelijk roepen?
 2. Maakt jouw stem verschil als tweehonderd kinderen tegelijk roepen?
 3. Als er 1000 kinderen demonstreren in een mars, wat maakt het dan uit als het er 1001 zijn?

 

Wie moet naar wie luisteren?

 1. Hoe zorg je dat je gehoord wordt?
 2. Hoe zorg je dat er naar je geluisterd wordt?
 3. Moet je kunnen horen om gehoord te worden?
 4. Door wie laat je een schip met mensen besturen?

Kies en beargumenteer:

 • Door degene die het verstandigst is?
 • Degene die de oudste is?
 • Degene die ervoor geleerd heeft?
 • Degene die ervoor verkozen is?
 • Degene die weet waar zij/hij naartoe wil?
 • Degene die weet waar de meesten naartoe willen?

 

Wat doe jezelf?

 1. Hoe streng moet je zijn in het afval scheiden?
 2. Koop je alleen wat je nodig hebt?
 3. Hoe snel kun je je slechte gewoontes veranderen?

 

Wie betaalt?

 1. Moet iedereen evenveel betalen voor de nodige veranderingen?
 2. Wanneer ben je een vervuiler?

 

DENK-EXPERIMENT

 1. Je legt vier vellen papier neer:
 

Vel 1: wel nodig en belangrijk.

 

 

Vel 2: wel nodig en niet belangrijk

 

 

Vel 3: niet nodig en belangrijk.

 

 

Vel 4: niet nodig en niet belangrijk

 

 1. Toon een voorwerp dat zich leent voor dit gesprek. Bijvoorbeeld een petflesje.
 2. Laat ze één voor één het voorwerp op één van de vellen leggen.
 3. Laat ze ook uitleggen waarom het voorwerp daar moet liggen volgens hun.
 4. Laat ze uitleggen waarom ze het niet met elkaar eens zijn.

 

Tips:

 • Houdt tijdens het gesprek goed voor ogen of iedereen begrijpt wat er gezegd is.
 • Worden er woorden (bijvoorbeeld ‘nodig’ en ‘belangrijk’) gebruikt die eerst beter uitgelegd moeten worden?
 • Let op dat er geen woorden door elkaar gebruikt worden, zoals nodig /noodzakelijk. Als dat wel gebeurt, vraag ze of nodig en noodzakelijk hetzelfde is en waarom.
 • Zeg wat je opvalt: ik zie dat jij het voorwerp nu daar neerlegt. Waarom doe je dat?
 • Let uit dat het prima is als je van mening verandert of als je even geen mening hebt.
 • Bespreek regels vooraf: Laat iedereen uitspreken, luister goed naar elkaar, geef een argument bij je mening, lachen mag, maar uitlachen niet et cetera.

 

© Paulien Hilbrink  www.oisdatzo.nl

 

Plaats een reactie