De techniek van het filosoferen leren.

Recensie van het boek Denkstappen van Nanda van Bodegraven

Het boek Denkstappen van Nanda van Bodegraven helpt eigen gedachten naar een niveau te brengen waarop er met elkaar over gesproken kan worden. Dit doet het door stap voor stap handvatten voor een filosofisch gesprek aan te bieden in heldere didactische werkvormen. Deze stappen zijn gelijk voor iedereen: voor kinderen, voor jongeren, voor ouders, voor docenten.

Het kernwoord in deze aanpak is techniek. Eigenlijk zou iedereen in deze techniek geoefend moeten zijn.  Het zorgt ervoor dat gedachten voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen die hierin geoefend is gaat zien hoe redeneringen opgebouwd zijn, maar ook waar deze rammelen of waar bewijs mist. Voorbeeld van denkstappen zijn: redenen en tegenredenen geven, een complete redenboom maken, de concludeerhamer, de uitgangspuntenrbril: allemaal onderdelen die heel basaal zijn en die veel houvast geven. 

Met behulp van deze tools wordt het denken van de individuele deelnemers bevrijdt. Omdat iedereen mee kan doen, werkt het emanciperend. Iedereen die zich deze denkstappen eigen heeft gemaakt wordt weerbaarder. Ook wordt uitwisselen vruchtbaarder omdat de deelnemers elkaar helpen beter te denken. Het heeft een zekere neutraliteit: het gaat niet om de eigen standpunten van de deelnemers, het gaat om het proces van samen onderzoeken en verder komen met elkaar. Kortom, dit boek is een must voor iedereen die wil filosoferen. 

Plaats een reactie