Welkom bij O is dat zo?

Filosofie voor kinderen, jongeren en opvoeders

Filosoferen is het samen oefenen in denken, spreken en luisteren. Waarom zou je dat doen? Je wordt een sterkere denker.

Je moet je gaan verplaatsen in een ander.

Je kunt het op een ontspannen manier met elkaar eens of oneens te zijn.
Je gaat een dimensie verder dan: dat is nou eenmaal jouw mening en ik mag mijn eigen mening hebben.
Door te filosoferen leer je vragen stellen aan elkaar, je eigen gedachten en die van anderen te onderzoeken. Niets zomaar aan te nemen. En stevig te blijven staan als je ergens aan twijfelt.
Is filosoferen iets voor jou, voor jouw team of jouw leerlingen?

Neem contact op via het contactformulier.


"Geluk is als je twaalf keer losse veters hebt en de hele dag niet bent gevallen.”

- Bram -

Paulien Hilbrink

“Ik vind dat alle verhalen van mensen naast elkaar moeten kunnen bestaan. Niet het ene tegenover of boven het andere, maar het ene naast het andere. Het geheel van levensverhalen is meer dan de som der delen. Mensen kunnen hun (levens)verhalen waardevol maken voor een ander en andersom, door met elkaar in gesprek te gaan.

Filosoferen helpt kinderen hun eigen gedachten te onderzoeken. En ze ervaren dat het verhaal van de ander waardevol is voor henzelf en dat het de moeite loont om met aandacht te luisteren. Ik hoop dat dit ertoe leidt dat ze zien dat hun verhaal, hun gedachten en ideeën niet waardevoller zijn dan die van een ander. Maar het vergt moed om anderen met open blik tegemoet te treden. Het is daarom van groot belang om op een leeftijd te starten met filosoferen, nog voordat ze zich vastklampen aan meningen en ideeën.”

“Tegelijkertijd moeten kinderen de techniek van het denken onder de knie krijgen. Wat zeg ik nu eigenlijk? Wat voor soort vraag stelt die ander? Spreek ik mezelf nu tegen? Is het wel logisch wat daar staat? Filosoferen is een onderzoekende, open gespreksvorm waarin je gedachten onderzoekt en daarnaast de techniek van het denken oefent.”

CV: leerkracht basisonderwijs, Master Filosofie (UvA),  beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (ISVW), bestuurslid van Centrum Kinderfilosofie Nederland

“Geluk is dat papa en mama elkaar precies op het juiste moment ontmoet hebben.
Dat is het grootste geluk, anders zou ik er niet zijn.”

- Abdul -

Een kinderfilosoof in de klas

 

Een kinderfilosoof in de klas

Een filosofisch gesprek is anders dan een kringgesprek. Het is een onderzoek naar hoe je over iets kunt denken. Wat is geluk? Wanneer ben je slim? Bestaat Harry Potter?

Deze vragen en concepten als ‘slim’, ‘geluk’ en ‘bestaan’, kun je altijd van andere perspectieven bekijken. Het gaat dan ook niet om een ‘woordenboekantwoord’ te vinden.

Samen denken over wat slim zijn kan beteken of geluk, of over getallen bijvoorbeeld: daarmee zet je het denken van kinderen centraal.

 

 

Met een kinderfilosoof in de klas oefenen leerlingen

  • denken, spreken en luisteren
  • zich verplaatsen in een ander en het rustig met elkaar oneens te zijn
  • vragen stellen aan elkaar
  • je eigen gedachten en die van anderen logisch te onderzoeken
  • niets zomaar aan te nemen
  • stevig teblijven staanals je ergens aan twijfelt

 

Is filosoferen iets voor jou, voor jouw team of jouw leerlingen? Neem contact op via het contactformulier

Neem contact op via het contactformulier.

"Je weet dat je er bent doordat je pijn hebt."

- Bo -

Filosoferen op scholen

Filosoferen is een middel om sterker te worden in denken en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Pilot Filosofie

Ik kom op uw school filosoferen met kinderen, zodat u een indruk kunt krijgen.

Filosoferen met kinderen

Ik bied de volgende mogelijkheden:

  • Lessenserie van minimaal 6 weken in de klas.
  • Lessenserie van minimaal 6 weken met groepjes van max 12 kinderen.
  • Thema-gesprekken, bijvoorbeeld rondom 4 en 5 mei, pesten, democratie of thema’s over persoonlijke ontwikkeling.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op via het contactformulier.

"Een baby is niet bepaald dom, maar je weet niet of hij slim is."

- Ezra -

Filosoferen met kinderen voor uw leerkrachten?

Leerkrachten oefenen met:
- Een open luisterhouding - Het stellen van hogere orde vragen - Het begeleiden van een filosofisch gesprek.

Workshop team, deel 1: de filosofische houding
Een kennismaking en oefensessie over filosoferen in de klas.

Workshop team, deel 2: argumenteren en vragen stellen
Een workshop waarin leerkrachten kritisch naar argumenteren luisteren
en open vragen en hogere orde vragen leren stellen.

Workshop team, deel 3: opbouw filosofisch gesprek
Leerkrachten leren hun eigen denkplan te formuleren en werkvormen te gebruiken.

Leerkrachtbegeleiding
  I. Meelezen met de lesvoorbereiding
 II. Klassenbezoek met kijkvraag
III. Nabespreking

 

Geïnteresseerd? Wilt u een offerte aanvragen? Neem contact op via het contactformulier.

"Ik voel de grond onder mijn voeten dus dan weet ik dat ik besta."

- Annemarie -

Blog

De kracht van dilemma’s

"Ik denk - dus ik besta?
Nou kijk, als dit hier niet bestaat hoe kom ik dan aan alle woorden?"

- Maas -

Contact

Stuur mij een mail voor vragen en informatie

Paulien Hilbrink

Amstelveen en omstreken

Contactformulier

"Als je slim bent in rekenen, ben je slim in rekenen, meer niet.”

- Jack -