Welkom bij O is dat zo?

Filosofie voor kinderen

Filosoferen is oefenen in denken over filosofische vragen. Er zijn vragen die door ze te beantwoorden een probleem oplossen. Zoals: hoe heet jij? Als je het antwoord weet, is het probleem opgelost.

Een filosofische vraag is een ander soort vraag. Je kunt hem beantwoorden, zonder het probleem op te lossen. Iris: “Het antwoord op een filosofische vraag kun je altijd blijven verbeteren.”

Bijvoorbeeld: ben ik dezelfde persoon als toen ik een baby was? Er is niet één goed antwoord. Daarom tellen alle gedachten mee. Als je je gedachte maar kunt beargumenteren. En dat kun je leren.

In het filosofisch onderzoek testen we welke gedachten we kunnen gebruiken om een bruikbaar antwoord te vinden.

Filosoferen is voor doordenkers en voor kinderen die niet snel tevreden zijn met een antwoord.

Iets voor uw kind of leerling? Neem contact op via het contactformulier.

"Geluk is als je twaalf keer losse veters hebt en de hele dag niet bent gevallen.”

- Bram -

Paulien Hilbrink

“Ik vind dat alle verhalen van mensen naast elkaar moeten kunnen bestaan. Niet het ene tegenover of boven het andere, maar het ene naast het andere. Het geheel van levensverhalen is meer dan de som der delen. Mensen kunnen hun (levens)verhalen waardevol maken voor een ander en andersom, door met elkaar in gesprek te gaan.

Filosoferen helpt kinderen hun eigen gedachten te onderzoeken. En ze ervaren dat het verhaal van de ander waardevol is voor henzelf en dat het de moeite loont om met aandacht te luisteren. Ik hoop dat dit ertoe leidt dat ze zien dat hun verhaal, hun gedachten en ideeën niet waardevoller zijn dan die van een ander. Maar het vergt moed om anderen met open blik tegemoet te treden. Het is daarom van groot belang om op een leeftijd te starten met filosoferen, nog voordat ze zich vastklampen aan meningen en ideeën.”

“Tegelijkertijd moeten kinderen de techniek van het denken onder de knie krijgen. Wat zeg ik nu eigenlijk? Wat voor soort vraag stelt die ander? Spreek ik mezelf nu tegen? Is het wel logisch wat daar staat? Filosoferen is een onderzoekende, open gespreksvorm waarin je gedachten onderzoekt en daarnaast de techniek van het denken oefent.”

CV: leerkracht basisonderwijs, Master Filosofie (UvA),  beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (ISVW), bestuurslid van Centrum Kinderfilosofie Nederland

“Geluk is dat papa en mama elkaar precies op het juiste moment ontmoet hebben.
Dat is het grootste geluk, anders zou ik er niet zijn.”

- Abdul -

Club Filosofie

Club Filosofie: filosoferen voor groepen kinderen in en rond Amstelveen.                                  

Ik begeleid filosofische gesprekken met kinderen tussen de 9 en de 12 jaar. De gesprekken duren een uur. Het filosofisch onderzoek doen we al pratend, maar soms maken we een tekening, een strip of weren we buiten om ons te verdiepen in een vraag.

Kinderen onderzoeken samen hun gedachten. Kunnen we er verder op bouwen? Of moeten we corrigeren en aanpassen? Door samen te leren denken, gaan kinderen beter denken. Ze leren daardoor beter keuzes maken en vergroten hun zelfvertrouwen.

Club Filosofie op de school van uw kinderen of in de buurtonderneming organiseren? 

Neem contact op via het contactformulier.

"Je weet dat je er bent doordat je pijn hebt."

- Bo -

Filosoferen op scholen

Filosoferen is een middel om sterker te worden in denken en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Pilot Filosofie

Ik kom op uw school filosoferen met kinderen, zodat u een indruk kunt krijgen.

Filosoferen met kinderen

Ik bied de volgende mogelijkheden:

  • Lessenserie van minimaal 6 weken in de klas.
  • Lessenserie van minimaal 6 weken met groepjes van max 12 kinderen.
  • Elke week een les met een vaste groep / groepjes gedurende het schooljaar.
  • Thema-gesprekken, bijvoorbeeld rondom 4 en 5 mei, pesten,
    democratie of thema’s over persoonlijke ontwikkeling.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op via het contactformulier.

"Een baby is niet bepaald dom, maar je weet niet of hij slim is."

- Ezra -

Filosoferen met kinderen voor uw leerkrachten?

Leerkrachten oefenen met:
- Een open luisterhouding - Het stellen van hogere orde vragen - Het begeleiden van een filosofisch gesprek.

Workshop team, deel 1: de filosofische houding
Een kennismaking en oefensessie over filosoferen in de klas.

Workshop team, deel 2: argumenteren en vragen stellen
Een workshop waarin leerkrachten kritisch naar argumenteren luisteren
en open vragen en hogere orde vragen leren stellen.

Workshop team, deel 3: opbouw filosofisch gesprek
Leerkrachten leren hun eigen denkplan te formuleren en werkvormen te gebruiken.

Leerkrachtbegeleiding
  I. Meelezen met de lesvoorbereiding
 II. Klassenbezoek met kijkvraag
III. Nabespreking

 

Geïnteresseerd? Wilt u een offerte aanvragen? Neem contact op via het contactformulier.

"Ik voel de grond onder mijn voeten dus dan weet ik dat ik besta."

- Annemarie -

Blog

De kracht van dilemma’s

"Ik denk - dus ik besta?
Nou kijk, als dit hier niet bestaat hoe kom ik dan aan alle woorden?"

- Maas -

Contact

Stuur mij een mail voor vragen en informatie

Paulien Hilbrink

Amstelveen en omstreken

Contactformulier

"Als je slim bent in rekenen, ben je slim in rekenen, meer niet.”

- Jack -